Generated by using Wordle

Plėtra į Skandinaviją. Sėkmingai tęsiamas bendradarbiavimas su Švedijos kompanija QIMTEK (plačiau čia). Skirta pramoninei kooperacijai tarp Lietuvos ir Skandinavijos skatinti.

Tiksliniai sektoriai: metalo apdirbimas, konstrukcijos, plastikai, guma, prietaisai, autokomponentai, elektronika, energetika, aerokosminė ir gynybos pramonė, medienos apdirbimas. Šių sektorių Lietuvos tiekėjai kviečiami nemokamai registruotis čia

 

1. Informacija įmonėms: Kaip efektyviai dirbti su išoriniais ekspertais / konsultantais.

 

2. Expo konsultantas LT.

Lietuvos įmonės eksportuotojai kviečiami naudotis galimybe didinti eksporto apimtis pagal Expo konsultanto LT priemonę. Šaukimas įmonėms teikti paraiškas jau paskelbtas 2017 m. rugpjūčio 8 d. Sigitas Brazinskas yra patvirtintas teikti eksporto konsultacines paslaugas Verslo Konsultantų Tinkle: 1) pasiruošimo eksportui veiksmų planas, 2) eksporto strategija, 3) tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija. Konkretus straipsnis Verslo Žiniose

Pildyti INVEGA paraišką (EXPO konsultantas LT).

Eksporto konsultacijų kompensavimo tvarka čia

 

3. Verslo konsultantas LT.

 

Taip pat verslo pradžiai ir plėtrai Sigitas Brazinskas nuo 2016 m. jau teikia Verslo Konsultantų Tinkle patvirtintas verslo pradžios ir plėtros konsultacines paslaugas Lietuvos įmonėms: 1) verslo planavimas, 2) rinkodara, 3) įmonės strategija, 4) rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas. Naujas (pakartotinas) kvietimas SVV įmonėms (veikiančioms iki 3 metų) paskelbtas 2017 m. rugsėjo 12 d. SVV įmonės kviečiamos naudotis šia galimybe, plačiau čia. Informacija apie I-ąjį konsultacijų etapą, vykusį 2016 m. liepos - 2017 m. gegužės mėn., skelbiama čia.      

Verslo pradžios ir plėtros konsultacijų kompensavimo tvarka čia.

 

4. Lietuvos įmonių tyrimai

 

a. Tyrimo tikslas: eksporto temos, jų vertinimas tarp trijų skirtingų įmonės valdymo lygių bei skirtumų analizė (akcininkai, aukščiausio lygio vadovai; departamentų, skyrių vadovai; eksporto, rinkodaros, pardavimų vadybininkai).

 

Pilnas tyrimo tekstas anglų k.:

Brazinskas, S.; Pipiriene, V. 2017. International trade related decision making across different managerial levels: the case of SMEs in the International Conference „Contemporary Issues in Business Management and Education 2017“. Vilnius, Lithuania, May 11, 2017.

 

Rezultatai:

  1. Gali egzistuoti nuomonių skirtumai įmonėse tarp skirtingų lygių vadovų ir vadybininkų pagal tokias tris temas: patekimo į užsienio rinkas trukmė, kainodara, komunikacijos būdai su užsienio partneriais.
  2. Skirtingi požiūriai bei lūkesčiai gali daryti neigiamą įtaką įmonės klimatui, darbuotojų rotacijos laipsniui, konkurencingumui, įmonės įvaizdžiui.

Galimi sprendimai: visų pusių derybinių pozicijų suderinimas, vidinis dialogas įmonėse, kitų įmonių ir atvejų analizė, mokymai, išorinės ekspertizės įtraukimas.      

 

b. Tyrimo tikslas: įvertinti įmonių naudojamus rinkų atrankos metodus bei atlikti užsienio prekybos tendencijų įžvalgas.

 

Pilnas tyrimo tekstas anglų k.:

Brazinskas, S. 2015. Foreign market selection methods in a changing international trade environment in the International Conference „Contemporary Issues in Business Management and Education 2015“. Vilnius, Lithuania, 12 November, 2015.

 

Rezultatai:

  1. Virš 60 proc.apklaustų įmonių dažniausiai naudoja kaimyninės rinkos / -ų atrankos metodą.
  2. Penkerių metų (nuo 2015 m.) perspektyvoje virš 45 proc. apklaustų įmonių tikisi regioninės prekybos plėtros (kaimyninės rinkos), apie 20 proc. numato globalias rinkas.