Generated by using Wordle

  

 

Seminarų temos, kurios gali būti pritaikytos ir praplėstos pagal poreikius bei vedamos viešuose seminaruose ar individualiai įmonėse:

 

 • Pirmosios eksporto strategijos formavimas
 • Pasiruošimo eksportui veiksmų planas
 • Efektyvus skaitmeninių rinkodaros priemonių naudojimas eksporto augimui užtikrinti
 • Sėkmingų eksporto atvejų nagrinėjimas ir gerosios praktikos pritaikymas (angl. cases analysis), sėkmės veiksnių nustatymas
 • Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas
 • Rinkų tyrimai pagal konkrečius įmonių pateikiamus poreikius
 • Rinkų reikalavimai (formalūs, neformalūs) ir analizė prieš eksporto pradžią
 • Strateginis įmonių valdymas, tarp jų ir eksporto plėtra
 • Sėkmingo eksporto žingsniai į kitas rinkas
 • Partnerių paieškos metodika, plečiantis į kitas rinkas
 • Eksporto rinkodara
 • Kaip tapti tiekėju Skandinavijos kompanijoms
 • Konfliktai ir jų sprendimai Lietuvos įmonėse tarp skirtingų įmonės valdymo atstovų lygių (aukščiausio lygio, departamentų ir vadybininkų), susijusių su eksporto procesais, bendravimu su užsienio partneriais, derybomis, kainodara
 • Įmonių efektyvių komunikacijos priemonių turinio pritaikymas pagal tikslinių šalių poreikius
 • Pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse parodose, etapas po parodos
 • Įmonės vertės grandinės (angl. value chain) ir rinkos žemėlapio (angl. market mapping) sudarymas

 Seminarų modeliai:

 • vedami įmonėse ir institucijose (vadovybei, eksporto / tarptautinės plėtros projektų vadovams, vadybininkams), kurios siekia augti arba nori toliau tobulėti tarptautiniu mastu arba atviri seminarai, taikant lankstų vedimo modelį (trukmė, temos),
 • taikoma naujausia praktinė metodika ir žinios, siekiant įmonėms plėstis tarptautinėse rinkose, pasiteisinę sėkmės atvejai,
 • kiekvienai įmonei gali būti parengtas individualus ir jos poreikius atitinkantis paslaugų paketas po atliktos analizės ir suderinus su įmone, įskaitant potencialių klientų kontaktų paiešką tikslinėse rinkose.